Стационардагы
ПАЦИЕНТЛАР ЯНЫНА КЕРҮ
 
Планлы госпитализация
КАБУЛ ИТҮ БҮЛЕГЕ
  Ашыгыч медицинка ярдәме күрсәтү
КАБУЛ ИТҮ БҮЛЕГЕ
 
А блогы, 3-9 кат, И блогы 2 кат, Г блогы 4-5 кат
ДҮШ.-ЯКШ. 8:00 – 19:30
Тел.  +7(843)291-11-49
   
И блогы, 1 кат
ДҮШ.-ҖОМ. 8:00 – 11:00; 
Тел.  +7(843)291-10-16
   
Г блогы, 1 кат
ДҮШ.-ЯКШ. тәүлек әйләнәсә
Тел.  +7(843)291-11-05
 

 

 

 

           
Медицина
ХЕЗМӘТЛӘРЕ БҮЛЕГЕ
  ПОЛИКЛИНИКА  
Донорлар кабул итү
КАН ҺӘМ АНЫН КОМПОНЕНТЛАРЫН ӘЗЕРЛӘҮ БҮЛЕГЕ
 
И блогы, 1 кат
ДҮШ.-ҖОМ. 7:30 – 19:30; ШИМ. 8:00 - 16:00
Тел.  +7(843)291-10-24(25)
   
И блогы, 4 кат
ДҮШ.-ҖОМ. 8:00 – 20:00; 
Тел.  +7(843)291-11-23
   
Б блогы, 1 кат
ДҮШ.-ҖОМ. 8:00 – 12:00; 
Тел.  +7(843)291-10-97
 

 

 

           

 

 

ESPESPERANCE-CAFE  
БИСТРО
  КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС  

РУФ-КЛИНИК
(
Күчеп йөри торган əрҗə)

 
А блогы, холл, 1 кат
ДҮШ.-ШИМ. 8:00-20:00
Тел. (843) 291-10-84
   
Д блогы, 2 кат
ДҮШ.-ҖОМ. 10:00-15:00
Тел. (843) 291-11-25
   
А блогы, холл, 1 кат
ДҮШ.-ЯКШ. 8:00-20:00
Тел. (843) 291-11-27
   
ДҮШ.-ЯКШ. 9:00 - 17:00
Тел. (843) 258-17-39
Сот . 89600481739

 

 

Решаем вместе
Не смогли записаться к врачу?